ابن اثیر

ابن اثیر ممکن است به افراد زیر اشاره داشته باشد: ضیاءالدین بن اثیر (۱۱۶۵–۱۲۴۰ میلادی) (نسب: نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد بن اثیر)، ادیب، زبان‌شناس، نویسنده و شاعر عراقی عزالدین بن اثیر (۱۱۸۶–۱۲۳۳ میلادی) (نسب: علی بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد بن اثیر) محدث و تاریخ‌نگار عراقی، نویسندهٔ…

محمدعلی نجفی

محمدعلی نجفی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: این صفحهٔ ابهام‌زدایی مقاله‌های مرتبط با عنوان همین صفحه، محمدعلی نجفی را فهرست می‌کند. اگر یک پیوند داخلی شما را به اینجا هدایت کرده‌است، در صورت تمایل آن پیوند را برای اشارهٔ مستقیم به مقالهٔ مورد نظر تغییر دهید.

Open chat now!
Hi 👋
Click Chat to open a free consultation
Powered by