اردوان کامکار

اردوان کامکار (۱۳۴۷، سنندج[۱])، نوازنده ساز سنتور و آهنگساز است. اردوان کامکار در سال ۱۳۴۷ در سنندج به دنیا آمد.[۱] او آموزش سنتور را از سن ۴ سالگی و نزد پدرش، حسن کامکار آغاز کرد.[۱] اردوان کامکار، در جوانی به همراه برادرش هوشنگ کامکار، کنسرتینوی سنتوری تصنیف کرد که در آلبومی به نام بر تارک…

اردوان کامکار

اردوان کامکار (۱۳۴۷، سنندج[۱])، نوازنده ساز سنتور و آهنگساز است. اردوان کامکار در سال ۱۳۴۷ در سنندج به دنیا آمد.[۱] او آموزش سنتور را از سن ۴ سالگی و نزد پدرش، حسن کامکار آغاز کرد.[۱] اردوان کامکار، در جوانی به همراه برادرش هوشنگ کامکار، کنسرتینوی سنتوری تصنیف کرد که در آلبومی به نام بر تارک…

Open chat now!
Hi 👋
Click Chat to open a free consultation
Powered by