اسنوی وایت

۱۹۶۷ «آرنولد لین» / «آبنبات و یک کیک کشمشی» «نواختن امیلی را ببین» / «مترسک» «گر گرفتن» / «دورف» (آمریکا) «سیب و پرتقال» / «جعبهٔ نقاشی» (انگلستان) ۱۹۶۸ «چقدر خوب می‌شد» / «رؤیای جولیا» «روشنایی بیشتر شود» / «روزی را به یاد آور» (آمریکا) «در آسمان راه را نشانم بده» / «مراقب تبر باش، یوجین»…

اسنوی وایت

۱۹۶۷ «آرنولد لین» / «آبنبات و یک کیک کشمشی» «نواختن امیلی را ببین» / «مترسک» «گر گرفتن» / «دورف» (آمریکا) «سیب و پرتقال» / «جعبهٔ نقاشی» (انگلستان) ۱۹۶۸ «چقدر خوب می‌شد» / «رؤیای جولیا» «روشنایی بیشتر شود» / «روزی را به یاد آور» (آمریکا) «در آسمان راه را نشانم بده» / «مراقب تبر باش، یوجین»…

Open chat now!
Hi 👋
Click Chat to open a free consultation
Powered by