بازاریابی دیجیتال ، ویرایش ویکی پدیا ، توسعه رسانه

آیا تا به حال اقدام به ساخت مقاله ویکی پدیا کرده اید تا ببینید در عرض چند دقیقه پاک شود؟! احتمالا شما نیز نتوانید به هزاران راهنمایی که در ایجاد صفحات ویکی پدیا وجود دارد مسلط شوید وجود دارد. ارائه ی مقاله در ویکی پدیا کاری آسان نیست و اکثرا در ویرایش صفحات به مشکل…

Open chat now!
Hi 👋
Click Chat to open a free consultation
Powered by