مظفرالدین‌شاه قاجار

مظفرالدین‌شاه قاجار (زادهٔ ۳ فروردین ۱۲۳۲[پانویس ۱] – درگذشتهٔ ۱۲ دی ۱۲۸۵[پانویس ۲]) پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود. وی پس از کشته‌شدن پدرش ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضا کرمانی و پس از نزدیک به ۴۰ سال ولایت‌عهدی، شاه شد و از تبریز به تهران آمد. در جریان جنبش مشروطه، برخلاف کوشش‌های صدراعظمش عین‌الدوله،…

ناصرالدین‌شاه قاجار

عناوینناصرالدین شاه قاجار عنوان دیگر السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان الدینُناصرشاه صاحبقران بن دّمحماس میرزا ابن خاقان ّشاه بن ولیعهد عبفتحعلی شاه بن حسینقلیشاه بن سلطان دّمحمحسنشاه بن سلطان فتحعلیخان ابن امیرشاه قلی خان بن دّمحمولیخان بن مهدی خان بن دّمحمه ملّد اللّقلی خان قاجار خلکه و دولته[۲] ناصرالدین‌شاه…

احمدشاه قاجار

احمدشاه قاجار (۲ بهمن ۱۲۷۵، تبریز – ۸ اسفند ۱۳۰۸، پاریس) هفتمین و آخرین پادشاه قاجار در ایران بود. او دومین فرزند محمدعلی‌شاه قاجار و نخستین فرزند پسر او از ملکه جهان بود که در وقت ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و پس از فتح تهران و خلع محمدعلی‌شاه، توسط مجلس عالی رجال…

Open chat now!
Hi 👋
Click Chat to open a free consultation
Powered by